Konsistorija reikšmė


konsistòrija [lot. consistorium — pasitarimo, susirinkimo vieta]:
1. Romos imperatoriaus taryba; jos rinkimosi vieta;
2. popiežiaus pirmininkaujamas kardinolų susirinkimas visai katalikų bažnyčiai rūpimiems klausimams aptarti;
3. evangelikų liuteronų bažn. adm. organas;
4. ikirevoliucinės Rusijos stačiatikių vyskupijos įstaiga, atliekanti bažn. administracijos ir bažn. teismo funkcijas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?