Konsonantinis reikšmė


konsonánt‖as [lot. consonans (kilm. consonantis)]:
1. priebalsis;
2. neskiemeninis garsas; ~ais gali būti tiek priebalsiai, tiek ir balsiai, jeigu jie nesudaro atskiro skiemens, pvz., liet. i, u dvibalsiuose — vaikas, laukas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?