Konvergencija ​reikšmė


konvergeñcija [lot. convergens (kilm. convergentis) – susieinantis; suartėjantis], (su)panašėjimas, (su)artėjimas:

1. biol. negiminingų organizmų grupių išorinių požymių ir sandaros supanašėjimas per jų evoliuciją dėl panašių gyvenimo sąlygų;

2. savaiminis įv. tautų panašių materialinės ir dvasinės kultūros elementų, reiškinių atsiradimas;

3. kalbot. panašių struktūrinių ypatybių atsiradimas tolimos giminystės ar negiminiškose kalbose dėl gretimos teritorijos ar ilgų kontaktų;

4. kalbot. kurios nors kalbos garsų panašėjimas ar visiškas sutapimas;

5. pagal JAV, V. Europos ekonomistų XX a. 6 d-metyje skelbtą teoriją – ekonominių, socialinių, politinių ir ideologinių kapitalistinės ir socialistinės sistemos skirtumų nykimas dėl sparčios mokslo ir technikos plėtros;

6. geogr. vandenyno srovių sąlytis, pvz., Pasaulinio vandenyno konvergencijos zonos;

7. geofizikoje – oro masių suartėjimas;

8. anat. akių optinių ašių suartėjimas dėl akių obuolių pasisukimo vienas prieš kitą, žiūrint į arti esančius daiktus.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?