Korifėjus reikšmė


korifėjus [lot. coryphaeus < gr. koryphaios — vadas, vadovas]:
1. sen. graikų teatro choro vadovas;
2. svarbiausias kordebaleto artistas; 3*. žymus, autoritetingas mokslo, meno veikėjas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?