Kriptografija reikšmė


kriptogrãfij‖a [↗ kripto… + ↗…grafija], slaptaraštis, rašymo būdas, kuriuo įslaptinamas teksto turinys; Δ rašytas tekstas suprantamas tik ją mokantiems asmenims; ~os priemonės yra sutartiniai ženklai arba skaičiai, kitos abėcėlės raidės, raidžių praleidimai ir pakeitimai, rašymas atbuline tvarka, akrostichai.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?