Kursas reikšmė


kùrsas [lot. cursus — bėgimas, kryptis, eiga]:
1. kampas tarp dienovidinio š. krypties ir lėktuvo arba laivo išilginės ašies;
2. kurios nors mokslo disciplinos išdėstymas vadovėlyje arba paskaitų cikle;
3. aukštosios arba specialiosios mokyklos skyrius, kuriame einama to paties laipsnio programa; to skyriaus studentai, moksleiviai;
4. vienos šalies piniginio vieneto kaina, išreikšta kt. šalies piniginiais vienetais;
5. kaina, kuria biržoje perkami ir parduodami vertybiniai popieriai; 6. politikos kryptis (valstybės užsienio politikos Δ); 7. med. gydomųjų procedūrų ciklas (gydymo Δ).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota