Kvadratūra reikšmė


kvadratūrà:
1. figūros plotas, išreikštas kvadratiniais vienetais;
2. kvadrato, lygiapločio turimai figūrai, brėžimas, pvz., skritulio Δ;
3. ploto arba integralo apskaičiavimas;
4. viena konfigūracijų — Saulė, Žemė ir išorinė planeta arba Mėnulis išsidėstę taip, kad tarp tiesių, jungiančių Saulę su Žeme bei Žemę su planeta arba Mėnuliu, yra statusis kampas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?