Kvartirmeisteris reikšmė


kvartirméisteris [vok. Quartiermeister]:
1. kai kurių XVI—XX a. kariuomenių vyriausiojo, arba generalinio, štabo pareigūnas (generolas, karininkas), rūpinęsis daugiausia operatyviniais klausimais;
2. carinės Rusijos kariuomenės karininkas, tvarkęs įvairius ūkio darbus;
3. Raud. armijos karininkas, kuris rūpinosi pulko tiekimu;
4. D. Britanijos ir JAV ginkluotųjų pajėgų pareigūnas, tvarkantis sausumos kariuomenės tiekimą, apgyvendinimą;
5. carinės Rusijos karinio jūrų laivyno jaunesnysis puskarininkis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?