Kvietizmas reikšmė


kvietizm‖as [pranc. quietisme < lot. quietus — ramus]:
1. religinė etinė koncepcija, propaguojanti mistišką kontempliatyvų santykį su pasauliu, pasyvumą, visišką atsidavimą dievo valiai; ~o idėjas suformulavo isp. katalikų teologas M. de Molinas (de Molinos); Δ labiausiai plito XVII a.;
2. abejingumas gyvenimo įvykiams, veiklos atsisakymas, vidinės ramybės siekimas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?