Kvinta reikšmė


kvinta [it. quinta — penkta]:
1. muz. intervalas, apimantis diatoninės gamos 5 laipsnius; būna grynoji (3 tono), sumažintoji (3 tonų) ir padidintoji (4 tonų);
2. diatoninės gamos V laipsnis; dominantė;
3. tercinio akordo III tonas;
4. smuiko I styga, išduodanti garsą e2.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?