Kvota reikšmė


kvotà [lot. quota < quot — kiek]:
1. tam tikras kiekis, dydis, dalis, norma;
2. mokesčio norma, tenkanti tam tikram apmokestinamam vienetui;
3. produkcijos gamybos, realizavimo, eksporto ir importo dalis, tenkanti kiekvienam monopolinio ar kt. junginio dalyviui (įmonei, bendrovei) arba šaliai.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?