Leitmotyvas reikšmė


leitmotỹvas [vok. Leitmotiv — pagrindinis motyvas < leiten — vesti, vadovauti + Motiv — motyvas]:
1. trumpa, raiški muz. tema, dažniausiai melodinis motyvas, frazė; kartais išbaigta tema (leittema), charakteringas akordas ar harmoninis junginys (leitharmonija), ritminė figūra (leitritmas), instrumento tembras, tonacija (leittonacija);
2. lit. turinio arba stiliaus elementas, pasikartojantis per visą kūrinį ir įgyjantis ypatingą reikšmę.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?