Likvidumas reikšmė


likvidùmas [pranc. liquidité < lot. liquidus — skystas, tekantis]:
1. įmonės gebėjimas turimais aktyvais visada laiku įvykdyti visus piniginius įsipareigojimus ir mokėjimo reikalavimus;
2. valstybės galimybė turimais centr. banko rezervais visada laiku vykdyti užsienio mokėjimus;
3. piniginių aktyvų tinkamumas būti panaudotiems atsiskaitymams ir prievolėms vykdyti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?