Maoizmas reikšmė


maoizmas, marksizmui-leninizmui priešiška Kinijos komunistų partijos srovė, reiškianti idėjines politines Mao Dzedungo (Mao Zedong; 1893—1976) pažiūras; didžiavalstybinio šovinizmo ir smulkiaburžuazinio avantiūrizmo mišinys.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?