Mechanizmas reikšmė


mechanizmas [pranc. mécanisme < gr. mēchanē — įrankis, statinys]:
1. kūnų sistema, kurioje vieno arba kelių kietų kūnų judesys paverčiamas tam tikru kitų kietų kūnų judesiu;
2. visuma tarpinių būvių ir procesų, kuriuos patiria kuris nors fizinis, cheminis, fiziologinis ar kt. reiškinys, pvz., chem. reakcijos Δ, mąstymo Δ; 3*. tam tikra sistema, pvz., valst. valdymo Δ.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?