Mediantė reikšmė


mediántė [lot. medians (kilm. mediantis) — esantis viduryje, dalijantis pusiau]:
1. grigališkojo choralo psalmodijai būdinga melodinė kadencija rečituojamos eilutės viduryje, prieš cezūrą;
2. mažoro ir minoro dermių III arba VI laipsnis, esantis tercija aukščiau arba žemiau už toniką;
3. akordas, sudarytas nuo dermės III arba VI laipsnio; sieja svarbiausių tonacijos akordų (tonikos ir dominantės arba subdominantės ir tonikos) funkcinius požymius;
4. mat. tam tikra trupmena, pvz., trupmenų a/b ir c/d su teigiamais vardikliais Δ yra (a +c) / (b + d).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?