Metonimija reikšmė


metonimija [gr. metonymia — vardo pakeitimas], perkeltinės reikšmės pasakymas — vienos sąvokos pakeitimas kita, pagrįstas tuo, kad tomis sąvokomis nusakomi objektai yra iš esmės susiję su kitu kaip dalis ir visuma, priežastis ir pasekmė, vidus ir išorė, veikėjas ir veiklos rezultatas, vieta ir joje vykęs įvykis ir pan., pvz., „deklamuoti Maironį” vietoj „deklamuoti Maironio kūrybą”; „Žalgiris” vietoj „Žalgirio mūšis”; „pilkos milinės” vietoj „kareiviai”.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?