Mičmanas reikšmė


mičmanas [angl. midshipman]:
1. TSRS karinio jūrų laivyno ir pasienio kariuomenės jūrų dalių liktinių karių — specialistų kar. laipsnis; TSRS karinio jūrų laivyno viršilų kar. laipsnis 1940—71;
2. Rusijos karinio jūrų laivyno pirmasis karininko laipsnis;
3. D. Britanijos karinio jūrų koledžo ir JAV karinės jūrų akademijos vyresniojo kurso kursanto kar. laipsnis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?