Minimaksas reikšmė


minimãksas [lot. minimum — mažiausia + maximum — didžiausia], mat. reiškinys f (x, y), nusakantis funkcijos f (x, y) maksimumo aibėje X minimumą aibėje Y.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?