Miutiuelizmas reikšmė


miutiuelizm‖as [pranc. mutuellisme < mutuel — savitarpinis, abipusis], smulkiaburžuazinė socialinė srovė; neigė klasių kovos ir revoliucijos būtinumą, siūlė socialinius klausimus spręsti, sukuriant savitarpio pagalbos visuomenę, gamybinius ir vartotojų kooperatyvus; ~o pradininkas — P. Ž. Prudonas (Proudhon; 1809—65).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?