Mobilizacija reikšmė


mobilizãcija [pranc. mobilisation < lot. mobilis — judamas]:
1. valstybės taikos meto ginkluotųjų pajėgų papildymas ir pertvarkymas į karo meto sudėtį ir organizaciją;
2. atsargos karo prievolininkų šaukimas į tikrąją karinę tarnybą; 3*. didesnių jėgų telkimas kuriam nors uždaviniui atlikti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?