Monofizitai reikšmė


monofizitai [↗ mono… + gr. physis — prigimtis], V a. atsiradusi krikščionybės srovė, pripažįstanti, kad Jėzus Kristus, nors ir būdamas dvejopos prigimties (dieviškos ir žmogiškos), egzistuojąs vienaip — tik kaip dievas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?