Morfema reikšmė


morfem‖à [pranc. morphème, gr. morphē — forma], mažiausia reikšminė žodžio dalis: šaknis ir afiksai, pvz., žodyje „užkalbino” yra 4 ~os; už-(priešdėlis), -kalb- (šaknis), -in- (priesaga), -o (galūnė); kiekviena Δ išreiškia bent vieną (arba kelias) gramatinę arba leksinę reikšmę; Δ gali būti vart. vienu arba keliais variantais (alomorfais).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?