Nomenklatūra reikšmė


nomenklatūrà [lot. nomenclatura — vardų sąrašas]:
1. kurioje nors mokslo, meno, technikos srityje vartojamų pavadinimų (terminų) visuma;
2. kurios nors liaudies ūkio šakos arba įmonės gaminamų materialinių gėrybių sąrašas;
3. įmonės buh. sąskaitų sąrašas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota