Ofikleida reikšmė


ofikleidà [pranc. ophicleide < gr. ophis — žaltys + kleis (kilm. kleidos) — raktas], varinis pučiamasis žemo registro muz. instrumentas; vartotas XIX a. kar. orkestruose.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?