Oportunizmas reikšmė


oportunizmas [pranc. opportunisme < lot. opportunus — patogus, naudingas], darbininkų judėjimo teorija ir praktika, prieštaraujanti darbininkų klasės interesams, skelbianti susitaikymą, bendradarbiavimą su buržuazija, atsisakanti socialistinės revoliucijos ir proletariato diktatūros.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?