TŽŽ

Ortogonalumas reikšmė


ortogonalùmas, statmenumo sąvokos apibendrinimas bet kokios tiesinės erdvės su apibrėžta skaliarine sandauga elementams: 2 elementai yra ortogonalūs, jei jų skaliarinė sandauga lygi nuliui.

Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?