Parodija reikšmė


paròdija [gr. parōdia < para — prie + ōdē — giesmė]:
1. kurio nors lit. kūrinio, aktoriaus ar dainininko vaidybos, dainavimo manieros, rečiau muzikos, dailės kūrinio pajuokiamasis sekimas, mėgdžiojimas; komizmo įspūdis lit. parodijoje pagrįstas neatitikimu tarp stiliaus (panašaus į mėgdžiojamąjį pirmavaizdį) ir idėjinių teminių motyvų (priešingų negu pirmavaizdžio), vaidybos, dainavimo parodijoje — mėgdžiojamojo atlikėjo manieros būdingų elementų hiperbolizacija;
2. paviršutiniškas, pajuokiamasis sekimas, pagrįstas išorės panašumo ir esmės nepanašumo komizmu.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota