Partija reikšmė


pártija [lot. pars (kilm. partis) — dalis, grupė]:
1. polit. organizacija, jungianti socialinės klasės arba jos sluoksnio aktyviausius narius ir savo programa bei veikla reiškianti tos klasės (sluoksnio) interesus ir idealus; aukščiausia klasinės organizacijos forma;
2. asmenų grupė, sudaryta kokiam nors darbui atlikti, pvz., geologų Δ;
3. tam tikras kiekis daiktų, dažn. susijusių su pasiuntimu, gavimu;
4. vienas visas žaidimas nuo pradžios iki galo, pvz., šachmatų Δ;
5. muz. kūrinio faktūros komponentas; balsas (melodinė linija), atliekama solo arba unisonu; 6. sonatos formos muz. kūrinio ekspozicijos arba reprizos dalis; 7. psn. naudingumo požiūriu svarstomas ketinamos sudaryti santuokos partneris.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?