Partitūra reikšmė


partitūrà [it. partitura < partire — skirstyti], visų daugiabalsio muz. kūrinio melodinių linijų natos: kiekvienam instrumentui arba vokalinei partijai vart. atskira penklinė; kiekvieno takto (arba jo dalių) pradžia visose penklinėse rašoma tiksliai toje pačioje vietoje; visas partijas apimančios penklinės jungiamos statmenu brūkšniu.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?