Planas reikšmė


plãnas [lot. planum — plokštuma]:
1. geod. nedidelės teritorijos arba inžinerinio įrenginio sumažinta horizontalioji projekcija;
2. brėžinys, kuriame sutartiniais ženklais plokštumoje pagal tam tikrą mastelį atvaizduota Žemės paviršiaus dalis (topografinis Δ) arba statinys;
3. kuriam nors laikui numatyta darbų apimtis, užduoties vykdymo tvarka;
4. ek. liaudies ūkio arba jo padalinių (įmonių šakų, ek. rajonų) privalomų ekonominio ir socialinio vystymo direktyvų ir rodiklių sistema, nusakanti tarpusavyje suderintus vystymo tikslus, terminus ir būdus jiems pasiekti;
5. mokslo veikalo, straipsnio, prakalbos, grožinės literatūros kūrinio sandaros metmenys, trumpa schema (dažn. parengiama iš anksto kaip pagalbinė priemonė veikalui, straipsniui rašyti).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?