Policija reikšmė


policija [vok. Polizei < gr. politcia — valdymas]:
1. kapit. šalyse — specialūs ginkluoti administracijos organai burž. santvarkai ginti ir nustatytai viešajai tvarkai palaikyti; tų organų būstinė;
2. V. Europoje iki XVII a. — pasaulietinės valstybės valdymas, visi jos reikalai (res politiae kaip opozicija bažnyčios tvarkomiems visuomeninio gyvenimo reikalams — res ecclesiasticae);
3. kai kurių soc. šalių valstybiniai vykdomieji organai, atitinkantys TSRS miliciją.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?