Polimorfizmas reikšmė


polimorfizmas [gr. polymorphos — daugeriopas], daugelio formų, atmainų buvimas:
1. biol. ryškiai skirtingos formos individų buvimas vienoje augalų ir gyvūnų rūšyje;
2. kietųjų arba skystųjų medžiagų savybė būti kelių modifikacijų, kurios skiriasi viena nuo kitos atom. sandara;
3. lingv. žodžio sandaros savybė — gebėjimas turėti kelias formas tam pačiam turiniui reikšti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?