Presbiterionai reikšmė


presbiteriõn‖ai [angl. presbyterians < ↗ presbiteris]:
1. kalvinistų atšaka; nepripažįsta vyskupo valdžios; ~ų bažnyčią sudaro bendruomenės (valdo konsistorija, sudaryta iš renkamų presbiterių ir pastoriaus); Δ atsirado XVI a. II pusėje; ~ų yra Škotijoje, Anglijoje, JAV;
2. Anglijos puritonų nuosaikiausia srovė; per XVII a. Anglijos revoliuciją — polit. partija, reiškusi buržuazijos, dalies naujosios dvasininkijos interesus.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?