Reakcija reikšmė


reãkcija [↗ re… + lot. actio — veiksmas]:
1. veiksmas, reiškinys, procesas, atsirandantis kaip atsakas į kurį nors poveikį; atoveikis;
2. būsenos (būklės), kokybės, sudėties kitimas, dažn. staigus, pvz., branduolinė Δ, cheminė Δ;
3. mech. vienodo didumo, bet priešingos krypties jėga negu kūną veikianti jėga;
4. organizmo arba jo dalių atoveikis į vidinius ar išorinius poveikius, dirgiklius;
5. eksperimentinis tyrimas biol., chem. arba fiz. veiksniais, pvz., alerginė Δ, imuninė Δ, eritrocitų nusėdimo greičio Δ; 6. pastangos išsaugoti arba grąžinti atgyvenusią socialinę tvarką, priešinimasis visuomenės pažangai; patys pažangos priešininkai.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?