Rečitatyvas reikšmė


rečitatỹvas [it. recitativo < lot. recito — deklamuoju]:
1. muz. kūrinio teksto intonavimo būdas, panašus į kalbėjimą ir deklamaciją;
2. kalbėjimo, deklamavimo intonacijomis pagrįstas operos, oratorijos, kantatos epizodas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?