Rekalescencija reikšmė


rekalesceñcija [lot. recalescens (kilm. recalescentis) — vėl sušylantis], iki aukštos temperatūros įkaitinto ir staigiai maždaug iki 720 °C temperatūros atvėsinto plieno staigus savaiminis šilimas dėl plieno vidinės sandaros kitimo ir šilumos išsiskyrimo.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?