Repas reikšmė


rèpas [angl. r(oentgen) e(quivalent) p(hysical) – fizikinis rentgeno atitikmuo], rep, fizikinis rentgeno ekvivalentas – dalelinio jonizuojančiojo spinduliavimo ekvivalentinės dozės nesisteminis vienetas; 1 rep ≈ 8,38 mJ/kg (milidžaulio kilogramui).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?