Restitucija reikšmė


restitùcija [lot. restitutio — at(si)statymas, grąžinimas]:
1. biol. pažeisto organizmo arba organo atsitaisymas, normalaus pavidalo atgavimas, pvz., regeneracija, reparacija;
2. med. išgijimas;
3. negaliojančio santorio šalių turtinės padėties, buvusios iki jo sudarymo, visiškas arba dalinis atkūrimas;
4. turto, per karą neteisėtai paimto iš priešo teritorijos, grąžinimas pagal taikos sutartį arba kitą tarptautinės teisės aktą.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?