Revizionizmas reikšmė


revizionìzmas [lot. revisio (kilm. revisionis) – peržiūrėjimas]:
1. reikalavimas peržiūrėti (reviduoti) teorijas, nutarimus;
2. tarptautinio darbininkų judėjimo oportunistinė kryptis, atmetanti pagrindinius marksizmo teiginius (socialistinės revoliucijos, proletariato diktatūros, darbininkų klasės ir jos partijos vadovaujančio vaidmens būtinumą), propaguojanti reformizmą.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?