Rezervas reikšmė


rezèrvas [pranc. réserve < lot. reservo — atidedu, palieku]:
1. atsarga, vart. prireikus, pvz., žaliavų Δ;
2. šaltinis, iš kur papildomai imamos naujos jėgos;
3. ginkluotos kovos metu — mūšiuose nedalyvaujanti kariuomenės dalis, palikta vado žinioje;
4. karo prievolininkai, kurie gali būti pašaukti kar. pratyboms arba paskelbus karą;
5. platus griovys šalia pylimo vandeniui nuleisti; padaromas, kasant gruntą pylimui.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?