Ritmas reikšmė


ritmas [gr. rhytmos — darnumas, proporcingumas], reiškinio, proceso tolydinis skaidymasis į laiko atžvilgiu tarpusavyje susijusius vienetus:
1. tam tikra žodžių, frazių, sakinių kaita, susijusi su jų prasme ir fiziologinėmis kalbėjimo galimybėmis, grožinėje literatūroje — ir su estetine jų paskirtimi;
2. muz. kūrinio garsų trukmės santykiai; melodijos (ar daugiabalsio muz. kūrinio fragmento) garsų trukmės (ritminių verčių) seka;
3. kiekvienas tolygus pasikartojimas, kaitaliojimasis, pvz., judesių Δ.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?