Romantizmas reikšmė


romantizm‖as [pranc. romantisme]:
1. meninio vaizdavimo tipas; jo esmę sudaro tikrovės perkūrimas, rekonstravimas, autoriaus idealų įkūnijimas; ~o vaizdams būdinga reiškinių nepaprastumo, išskirtinumo pabrėžimas, fantastika, simboliškumas, gyvenimo pertvarkymo patosas;
2. XVIII a. pab.—XIX a. I pusės literatūros, muzikos, dailės, teatro ir visuomeninės minties kryptis; propagavo dvasingumą, nuoširdumą, asmenybės ir tautų laisvę; ~o kūriniai pagrįsti romantiniu vaizdavimo tipu, juose gausu fantastikos, tolimų kraštų ir ist. epochų (ypač vid. amžių) motyvų; veikėjai — nepaprasti, neramios, maištingos prigimties, tragiškų likimų žmonės;
3. vadovavimasis iracionaliais, emociniais pradais; jausmingumas, pakilumas, heroizmas; svajotojiškumas, potraukis į nepaprastus, paslaptingus dalykus.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?