Secesija reikšmė


secèsija [lot. secessio — atsiskyrimas, pasišalinimas], atsiskyrimas, atsimetimas, atskala, nusišalinimas:
1. sen. Romoje — plebėjų polit. kovos su patricijais forma — demonstratyvus pasitraukimas iš Romos miesto;
2. JAV — 1861 pietinių vergvaldinių valstijų atsiskyrimas nuo šiaurinių;
3. Vokietijoje ir Austrijoje (XIX a. pab.—XX a. pr.) — architektų ir dailininkų grupuotė, savo estetinę programą grindusi moderno principais.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?