Semaforas reikšmė


semafòras [pranc. sémaphore < gr. sēma – ženklas + phoros – nešantis]:
1. stacionarus signalinis glžk. įtaisas, sudarytas iš metalinio stiebo, 1–3 judamų signalinių sparnų ir signalinių žiburių su spalvotais stiklais; leidžia arba draudžia važiuoti traukiniams;
2. regimosios signalizacijos būdas tarp laivų arba tarp jų ir kranto vėliavomis, žibintais, kitokiais signalų įtaisais.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?