Semantika reikšmė


semántika [pranc. sémantique < gr. sēmantikos – reikšminis]:
1. žodžių junginių, žodžių ir žodžių formų reikšmės;
2. mokslas, tiriantis kalbos vienetų reikšmes, tų reikšmių sisteminius ryšius ir kitimą;
3. ↗ semasiologija;
4. loginė Δ – semiotikos dalis, tirianti ženklų santykį su jais žymimais objektais;
5. skaičiavimo technikoje – algoritminės kalbos elementų ir jų darinių tam tikros simbolių sekos reikšmės aiškinimo metodika.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?