Silabotonizmas reikšmė


silabotonìzmas [gr. syllabē — skiemuo + tonos — įtempimas, kirtis], dėsningas kirčių išsidėstymas kalbos metroritminiuose vienetuose arba kūrinio eilutėse, dažnai suderintas su vienodu skiemenų skaičiumi atitinkamose strofų eilutėse.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?