Sinekdocha reikšmė


sinèkdocha [gr. synekdochē], metonimijos rūšis: visumos reiškimas dalimi arba dalies – visuma, t.y. vienaskaitos vartojimas vietoj daugiskaitos, bendros sąvokos – vietoj konkretesnės arba atvirkščiai, pvz.: „Atsakai už grūdą, /dirvoje pasėtą“. – A. Baltakis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?