Sofistas reikšmė


sofìstas [gr. sophistēs — gudruolis, išminčius]:
1. sen. Graikijoje — retorikos, politikos, filosofijos ir etikos mokytojas;
2. sen. graikų filosofas, priklausęs sofistų — filosofų švietėjų — mokyklai, kuri buvo dem. tendencijų, skelbė sensualizmą ir reliatyvizmą;
3. žmogus, kuris sąmoningai naudojasi klaidingais samprotavimais, stengiasi įrodyti netikrus dalykus.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota