Stilistika reikšmė


stilistika, mokslas, tiriantis kalbos raiškos priemones, jų vartojimo emocines ir ekspresines galimybes ir tų galimybių realizavimo prasmingumą; skiriama lingvistinė Δ (kalbotyros šaka) ir literatūrinė Δ (literatūrologijos šaka).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?